.
.
.

Om Lisa

Med tjugo års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice inspirerar Lisa Ekström grupper och människor på ett unikt sätt.

Lisa är ärlig och rak och levererar i ett medryckande tempo med mycket aha-upplevelser, skratt och energi. Prestigelöst blandas fakta med anekdoter och egna erfarenheter. Medarbetare får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur och nå hållbara resultat. På ett effektivt sätt får Lisa individer och organisationer att utvecklas positivt på kort tid.

Lisa Ekström ger en inspirations-kick som skapar förståelse och insikt om varje medarbetares ansvar och betydelse i till exempel ett förändringsarbete. Det svåra görs hanterbart och inspirerande. Som Lisa säger: Svårt är kul! Kultur- och attitydförändringar behöver inte ta tid eller vara skrämmande. Oavsett om det rör sig om föreläsningar, mentorskap, personlig utveckling eller utveckling av organisationer ser hon möjligheter i utmaningen att framgångsrikt kunna utföra ett jobb i mästarklass som lämnar bestående resultat.

Med utmärkelser som “Årets Framgångsstipendium” (2007), för hennes förändringsarbete på SAS, “En av Sveriges hetaste talare” (tidningen Chef 2012), “Årets talare” (2014) och “Stora Målpriset” (2015) utlovas en upplevelse och insikt som inte lämnar någon oberörd.

 

Klicka för att se Lisas TEDx från Lunds Universitet:

Se Lisas TedX från Lunds Universitet

Inspireras av Lisa:

Tjänster kamoja erbjuder

  • Föreläsningar
  • Facilitering
  • Workshops
  • Mentorsprogram
  • Utbildning
  • Material

Föreläsningar

Lisa anlitas som inspirationsföreläsare för större och mindre företag, förbund och organisationer, samt på stora event. Personligt och med smittande livsglädje engagerar hon med mycket skratt och karisma. Lisa är ärlig och rak och levererar i ett medryckande tempo med mycket aha-upplevelser och energi. Prestigelöst blandas fakta med anekdoter och egna erfarenheter. Medarbetare och grupper får värdefulla tips att använda för att skapa rätt kultur och nå resultat. På ett effektivt sätt får Lisa organisationer och grupper att utvecklas positivt på kort tid.

Facilitering

Det är inte bara enskilda anställda som behöver stöd, ledning och utveckling. Styrelse och ledningsgrupp behöver mer än ofta hjälp för bättre effektivitet och resultat. Lisa har gedigen erfarenhet av att hjälpa och facilitera styrelser, ledningsgrupper och andra grupp-konstellationer. Nya, friska ögon ger nya insikter som leder till bättre resultat.

Workshops

En föreläsning kombineras med fördel med en efterföljande workshop. Med effektiva medel och engagerande material får Lisa alla medarbetare att arbeta tillsammans för att lyfta fram och belysa möjligheter och problem. Enligt Lisa kan allt som behöver sägas sägas kärleksfullt, vare sig du är ledare eller medarbetare. Alla får komma till tals i en effektiv och produktiv workshop som leder till konkreta resultat.

Mentorsprogram

Utveckla dig själv genom att engagera dig i ett mentorskap med Lisa. Ett koncept om sex tillfällen under lika många månader. Ett mentorsprogram ger resultat, stöd och konkreta verktyg att använda i vardagen (på jobbet och hemma). Lisas mentorsprogram är efterfrågade och eftersom hon alltid vill ge allt i sina möten begränsas mentorskapen till ett fåtal per år.

Utbildning

Lisa engageras under en längre period och tar sig an de olika delarna i ert företag. Hon hjälper er att finna ert nuläge och definiera ert önskade läge. Hon identifierar de metoder ni behöver för att stänga gapet. När metoden är definierad arbetar hon tillsammans med ledare och medarbetare. Utbildningselement varvas med träning i vardagen för att säkra att det ni lär och skapar implementeras i det dagliga arbetet. På så sätt skapas ett arbetsklimat med motiverade och engagerade medarbetare som vill bidra till nöjda kunder och bättre lönsamhet.

Material

Lisas engagerar med smittande livsglädje och mycket skratt. Hon använder sig av personliga anekdoter och erfarenheter från hennes roll som ledare och möten med människor. I sina föreläsningar använder hon sig av material som skapar engagemang och inspirerar till nya idéer samt annorlunda sätt att se på livet och dagliga händelser. Att våga ta steget utanför sin personliga komfort zon för att uppleva något nytt och utvecklas som företag och människa.

Läs mer om: